Դասապատրաստում

“ Էյ ՋԻ Էյջ " ուսումնական կենտրոնը կատարում է

ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 1-8  դասարանների երեխաների՝ ամեն աշխատանքային օր 2-6 ժամ:


 
Պարապմունքներն անց են կացվում յուրաքանչյուր երեխայի հետ անհատական` որակավորված և բարձր պատրաստվածությամբ դասվարների կողմից,որոնք հետևում և օգնում են աշակերտի տնային առաջադրանքների  պատրաստմանը: 

Ամսական վճար  - 40.000 ՀՀ դրամ