1C ծրագրավորում

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ծրագրային փաթեթի հետ աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքներ: Համակարգի օբյեկտներ, տվյալների տիպեր:  Հրամանների ինտերֆեյս (ենթահամակարգեր, դերեր): Հաստատուններ:

1,5

1

 

2.Հաստատունների ֆորմա , ֆորմաների աշխատանքի մեխանիզմ: Տեղեկատուներ, ցանկեր: Ֆորմաների ֆունկցիոնալության ընդլայնում:

1,5

1

 

3.Աշխատանք տեղեկատուների տվյալների հետ: Ֆորմաների ռեկվիզիտներ, բազայի օբյեկտներ: Տպագրական ձևերի ստեղծում:

1,5

1

 

4.Փաստաթղթեր: Փաստաթղթերի ստեղծում: Փաստաթղթի տվյլաների հասանելիություն: Օբյեկտի մոդուլ:

1,5

1

 

5.Օբյեկտների ստեղծում պատճենահանմամբ: Փաստաթղթերի մատյաններ: Տեղեկատվական ռեգիստրներ: Աշխատանք ռեգիստրների տվյալների հետ:

1,5

1

 

6.Ձևակերպման ռեժիմներ: Բնութագրեր: Ֆունկցիոնալ օպցիաներ: Հաշվառման օբյեկտներ:

1,5

1

 

7.Հարցումներ: Հաշվետվություններ:

1,5

1

 

8.Աշխատանքային սեղան: Ընտրության չափորոշիչներ: Օբյեկտի մեթոդներ:

1,5

1

 

9.Տվյլաների պահոց: Ընդլայնված որոնում: Պլանավորված գործողություններ: Բիզնես պրոցեսներ, առաջադրանքներ:

1,5

1

 

11.Գործնական աշխատանք: Գործնական աշխատանքի վերլուծություն:

1,5

1

 

12.Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:

1,5

1

12 օր, 18 ժամ