Թարգմանություն

‹‹Էյ Ջի Էյջ›› թարգմանչական ծառայությունների գրասենյակը

անհատ և կորպորոտիվ հաճախորդներին առաջարկում է թարգմանչական ծառայությունների լայն շրջանակ

 

Տարբեր փաստաթղթերի թարգմանություն
Անձնագրեր
Դիպլոմներ և ավարտական վկայականներ
ՔԿԱԳ մարմինների կողմից տրված փաստաթղթեր
Վկայագրեր
Տեղեկանքներ,վկայականներ և հայտարարություններ
Աշխատանքային գրքույկներ և զինվորական գրքույկներ
Լիազորագրեր, երեխայի արտերկիր գնալու համաձայնության և նման փաստաթղթեր 

Իրավաբանական թարգմանություն
 Պայմանագրեր և համաձայնագրեր
 Իրավաբանական եզրակացություններ և օրենսդրական ակտեր
 Դատական փաստաթղթեր
 Իրավաբանական անձնանց կանոնադրություններ, հիմնադիր փաստաթղթեր
 Դատական որոշումներ և տենդերային փաստաթղթեր
 Արտոնագրեր, սերտիֆիկատներ, հայցեր, հայտարարագրեր ևվկայականներ
 Արտաքին առևտրային գործարքների ուղեկցող փաստաթղթեր

 Ֆինանսա-տնտեսական թարգմանություն
 Ցանկացած տեսակի պայմանագրեր և համաձայնություններ
 Պայմանագրային փաստաթղթեր
 Հաշվապահական և ֆինանսական հաշվեկշիռներ
 Եկամտային և ծասխային հաշվետվություններ
 Աուդիտորական եզրակացություններ
 Ֆինանսական և ապահովագրական փաստաթղթեր
 Բիզնես նախագծեր և տարեկան հաշվետվություններ
 Շուկայագիտական հետազոտություններ
 Բանկային տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ

Բժշկական թարգմանություն
 Էպիկրիզների և բժշկական եզրակացություններ
 Բժշկական փաստաթղթեր և հետազոտություններ
 Դեղագործական փաստաթղթեր
 Որակի վերահսկման նորմատիվ փաստաթղթեր
 Դեղամիջոցների օգտագործման հրահանգներ

Գիտական թարգմանություն
 Գիտական հոդվածներ
 Դոկտորական, թեկնածուական թեզեր, որոկավորման աշխատանքներ և ռեֆերատներ
 Գիտական հետազոտությունների և հետազոտական աշխատանքներ

Բանավոր թարգմանություն
 Կոնֆերանսներ, սեմինարներ
 Գործնական բանակցություններ
 Ուղեկցություն
 Ճեպազրույցներ, մամուլի ասուլիսներ
 Շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ
 Թարգմանչի մասնակցությունը դատավարությանը
 Թարգմանիչի ներկայությունը նոտարական գործողություններին` նոտարական գրասենյակում 

 

Մեր գները շատ մատչելի են, մենք առաջարկում ենք զեղչային ճկուն համակարգ մեր մշտական հաճախորդների համար։

Ընկերությունն ապահովում է կատարյալ տպագրական համապատասխանություն փաստաթղթի բնօրինակի և թարգմանության միջև, որում պահպանվում են բոլոր ձևավորումները, աղյուսակները, նկարները և այլ հավելյալ տարրեր։

Սիրով սպասում ենք Ձեզ: