«Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար» ծրագրի դասընթաց

Մեր համագործակցությունը
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպված «Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար» ծրագրի դասընթացի շրջանակներում
Գրաֆիկական դիզայն
Ուսանող` Աննա Սահակյան