Օտար լեզուներ

Դասընթացներին կարող են մասնակցել սկսնակներ և նրանք ովքեր ցանկանում են ավելի խորացնել իրենց լեզվական գիտելիքները: Կարճ ժամանակահատվածում կկարողանաք տիրապետել օտար լեզուների՝ մասնակցելով ուսումնական կենտրոնի կազմակերպած ընդհանուր օտար լեզուներ (անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն) դասընթացին: Դասընթացի ընթացքում դուք կստանաք այնպիսի գիտելիքներ, որոնք կօգնեն Ձեզ կատարելու մի շարք դրական փոփոխություններ Ձեր կարիերայում և անձնական ձեռքբերումներում:Դասընթացի ընդհանուր ծրագիրն իր մեջ ներառում է 6 փուլ, յուրաքանչյուր փուլի տևողությունը 3 ամիս:


Ընդհանուր անգլերեն - տարբեր մակարդակներով - General English
Խոսակցական անգլերեն - Speaking English
Մասնագիտական անգլերեն-English for Specific Purposes
TOEFL (IBT, PBT)
IELTS (Academic and General)
Բոլոր Նյութերը տրվում են ուսումնական կենտրոնի կողմից
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ:

Ընդհանուր գերմաներեն տարբեր մակարդակներով՝ A1, A2, B1, B2, C1, C2
Խոսակցական գերմաներեն
Մասնագիտական գերմաներեն 

Պատրաստում ենք գերմաներեն լեզվի միջազգային ճանաչված քննությունների:
Բոլոր Նյութերը տրվում են ուսումնական կենտրոնի կողմից
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ: