Համակարգչային օպերատորություն

Թեմայի անվանումը

Windows XP/7/8, MS Office (Word, Excel, Power Point) Internet

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Համկարգչի  «Start» մենյուի  ցանոթանալը և ուսումնասիրումը,  համակարգերի առավելություները  և տարբերությունները «Windows 8/7/XP»: 1,5  1  
2. Ծանոթացում  «Windows»  համակարգի և այլ ծրագրերի հետ, ֆայլ և թղթապանակ (կատալոգ) հասկացողությունները, ֆայլի տիպերը և չափման միավորը: 1,5  1  
3. Desktop-ի ենթատեքստային մենյու, «Folder»-ի , «Shortcut»-ի ստեղծում, վերանվանում և ջնջում: 1,5  1  
4. Աշխատանք պատուհանների հետ, « My Computer» ծրագիրը, աշխատանք ֆայլերի հետ: 1,5  1  
5. Ստեղնաշար, ուսումնասիրում , «hotKey»: 1,5  1  
6. Ծանոթացում  «Microsoft Word , KDWIN» ծրագրերեի հետ  և աշխատանք ստեղնաշարի հետ` տեքստի հավաքագրում տարբեր լեզուներով: 1,5  1  
7. Փաստաթղթի  (ֆայլի) ստեղծում, պահպանում, բացում, խմբագրում: Տեքստի ձևավորման որոշ հրամաններ: 1,5  1  
8. Տեքստի կտրում և պատճենահանում: (Cut, Copy, Paste) հրամաններ: 1.5  1  
9. «Word»-ի գլխավոր մենյուի  «View, Edit և Insert» հրամաննեի ենթահրամանները: 1,5  1  
10. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք: 1,5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Windows XP/7/8, MS Office (Word, Excel, Power Point) Internet

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Ծանոթացում «Microsoft Excel »ծրագրի հետ, նրա նպատակը: Աղյուսակների ստեղծում և մշակում, տվյալների մուտքագրում և խմբագրում: 1,5  1  
2.«Excel»-ի գլխավոր մենյուի «Format Cells» հրամանի ենթահրամանները: 1,5  1  
3. Բջջի սյունի, տողի հրամանները:  1,5  1  
4. Բանաձևերի ստեղծումը , կիրառումը և նրանց հատկությունները: 1,5  1  
5. Բարդ բանաձևեր, կիրառման եղանակները: 1,5  1  
6. Ֆայլի նախնական դիտում և տպում:  1,5  1  
7. Աղյուսակների տեղափոխումը «Word»-ի փաստաթղթերի մեջ:  1,5  1  
8. Տվյալների ֆիլտրում, տեսակավորում:  1,5  1  
9. «Power  Point» 1,5  1  
10. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք: 1,5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Windows XP/7/8, MS Office (Word, Excel, Power Point) Internet

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Համացանց, բրաուզեր , տեսակները «hotkey»: 1,5  1  
2. Ինֆորմացիայի որոնում համացանցում, որոնման համակարգեր: 3 2  
3. էլեկտրոնային փոստ, գրանցում, նամակների ուղարկում և ստացում: 1,5  1  
4. Էլեկտրոնային բառարաններ, թարգմանիչներ , քարտեզ  «GoogleMap»: 1,5  1  
5. Ինֆորմացիայի ներբեռնում, դասակարգում և խմբավորում: 3 2  
6. «WinRar» արխիվ և ֆայլերի հավաքագրում մեկ արխիվում: 1,5  1  
7. «Control panel»: 1,5  1  
8. Համակարգչի գլխավոր կարգավորումներ, «Skype»: 1,5  1  
9.  Սարքավորումներ , բաղադրիչներ և պորտեր «COM,USB»: 1,5  1  
10. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք: 1,5  1  12 օր, 18 ժամ