Corel Draw

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Նոր   թուղթ   ստեղծելը: Օբյեկտների  նշում, տեղաշարժում,   կրկնօրինակում, խմբավորում: Ծրագրի  ինտերֆեյսի      կարգավորում: 1.5  1  
2. Գույն: Գունային  անցումներ: Օբյեկտի ներկում, օբյեկտի    թափանցիկություն: Քանոնների օգտագործում: 1.5  1  
3. Նոր օբյեկտների պատրաստում և փոփոխում:
Գրաֆիկական օբյեկտների հետ աշխատանք: Գործիքներ: Ծավալային օբյեկների ստացում, օբյեկտների մաքրում, կտրում, ձևափոխում: Գործիքներ::
3.0  2  
4. Լույս, ստվերների  ստացում: Էֆեկտներ: Ծանոթացում  գործիքների   հետ: 1.5  1  
5. Դեկորատիվ օբյեկտների ստեղծում: Օբյեկտների
հավասարեցում: Մակետի պատրաստում, գործիքներ: Blend գործիքի օգտագործման եղանակները: Blend-ի օգնությամբ ծավալային օբյեկտների ստացում::
3.0  2  
6. Կտրող գործիքների օգնությամբ նոր օբյեկտների
ստացում: Լոգոների պատրաստում: Տեքստ, տեքստի ձևափոխում, մշակում: Էֆեկտներ: Այցեքարտեր պատրաստելու կանոնները: Աշխատանք Perspective գործիքով:
4.5 3  
7. Ծանոթացում  Extrud  գործիքի  հետ: Եռաչափ  օբյեկտների  ստացում:  Գործիքներ:  Աշխատանք    Power  Clip   գործիքով ,  նրա    հնարավորությունները: 1.5  1  
8. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք: 1.5  1  12 օր, 18 ժամ