Adobe Illustrator

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)

1.Նոր թղթի ստեղծելը: Ստանդարտ օբյեկտների ստեղծում և ձևափոխում: Ծրագրի ինտերֆեյսի կարգավորում:
Գույն: Օբյեկտի գունավորում, գունային պալիտրաների օգտագործում: Պարզ օբյեկտների ստեղծում:

3 2  

2. Տեքստի   փոփոխում  և  դասավորում:

1.5  1  

3. Pen Tool  գործիքի  ոսումնասիրություն: Նոր  օբյեկտների       ստեղծում: Էֆեկտներ: Գործիքներ:

3 2  

4. Կտրող  գործիքների  օգտագործում: Բարդ  օբյեկտների            ստեղծում: Նկարչություն: Գործիքներ:

2  

5. Perspective  Grid Tool  գործիքով  աշխատանք:

1.5  1  

6. Գրադիենտ: Նկարչություն: Տեքստ: Աշխատանք            տեքստի  հետ: Տարբեր  ոճի  տեքստեր:

3 2  

7. Շերտեր: Շերտերի  հետ   աշխատանքներ: 

1.5  1  

8. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք:

1.5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)

1.Այցեքարտ: Այցեքարտ  պատրաստման    կանոնները :        Լոգոներ: 

3 2  

2. 3D  օբյեկտների  ստեղծում:  Գործիքներ:

1.5  1  

3. Տեքստային   բլոկների   ստեղծում: Մասկաներ: 3D  լոգոների  ստեղծում: Գործիքներ:

4.5  3  

4. Օբյեկտների  միացում, կտրում, փոփոխում, մաքրում,    անջատում:  Նկարչություն: Տարբեր  ոճի   Pattern-երի        ստեղծում: Նոր վրձինների  ստեղծում: Նկարչություն :

3 2  

5. Թափանցիկ օբյեկտների օգտագործում: Բացիկների պատրաստում: Բարդ օբյեկտներ ստեղծում:

3 2  

6. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք:

1.5  1  12 օր, 18 ժամ