Adobe Photoshop

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1.Նոր թուղթ  ստեղծելը: Նկարի չափերի փոփոխում, կտրում, կրկնօրինակում, պտտում:  Նկարի  դեֆորմացման    տարբերակները: Նկարի գունային  ռեժիմների  փոփոխում: Նկարի գունային  բալանսի, գունային  հագեցվածության  փոփոխում: Նկարի լուսավորում: 2  
2. Նկարի տարբեր  հատվածների վերականգնում: Գույնի  օգտագործում: Ծանոթացում գործիքների հետ: Նշադրման   գործիքների օգտագործում:  Նկարի հատվածի  նշում, տվյալ հատվածի առանձնացում, ձևափոխում:   Նկարի  ցանկացած հատվածի   հետին   ֆոնի փոփոխում: 2  
3. Շերտ: Շերտերի ստեղծում, շերտերի  ստեղծման առանձնահատկությունները:  Շերտերի միավորում,  շերտերի խմբավորոմ: Գործիքներ: 1.5  1  
4. Առանձին շերտերին լույս, ստվեր, տարբեր էֆեկտներ  տալը: Աշխատանք  գրադիենտի հետ: Ծանոթացում  Style բաժնի հետ: Ֆիլտրներ: Ծանոթացում գործիքների հետ: 2  
5. Դիմանկարների  մշակում (ռետուշ): Վրձիններ:  Նոր      վրձինների   ստեղծում: Նկարներում  կարմիր  աչքի  վերականգնում: 1.5  1  
6.Ծանոթացում  Pen Tool  գործիքի  հետ: Աշխատանք                 տեքստի  հետ : Դեկորատիվ  տեքստերի  ստացում: 3 2  
7.Մասկաներ: Vector Mask, Create Clipping Mask: Այցեքարտ:
Այցեքարտ պատրաստման կանոնները:
1.5  1  
8. Ամփոփում: Թեստային աշխատանք:  1.5  1  12 օր, 18 ժամ