SolidWorks

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ներածություն: Ծրագրի ընդհանուր ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, հիմնական փուլերը, ինտերֆեյսի հետ ծանոթացում, բազային կարգավորումներ:

1,5

1

 

2.Եռաչափ տարածք,  Feature Manager (Նախգծային տարրերի ղեկավարում)  նախագծման ծառ, Property Manager-հատկությունների ղեկավարում,  Configuration Manager-նախագծման տվյալների կազմաձևման ղեկավարում: Էսքիզի հարթություն, էսքիզի տարրերը,  գործիքները, երկրաչափական կառչումը և չափադրումը (սկիզբ):

1,5

1

 

3.Էսքիզի հարթություն, էսքիզի տարրերը,  գործիքները, երկրաչափական կառչումը և չափադրումը (վերջ):

1,5

1

 

4.Դետալի մոդելավորման տարրեր, նրանց կառուցվածքի փոփոփություն, նյութի և գույնի ընտրությունը:

4,5

3

 

5. Պարզ դետալների նախագծերի մոդելավորում,գործնական աշխատանք:

1,5

1

 

6. Դետալի մակերևույթային մոդելավորում:

3

2

 

7. Թիթեղային դետալների նախագծում:

3

2

 

8.Ընդհանուր նյութի ամփոփում, գործնական աշխատանք:

1,5

1

12 օր,18 ժամ

Թեմայի անվանումը

  Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Եռակցված դետալների և կոնստրուկցիաների նախագծում:

1,5

1

 

2.Ճարտարագիտական ստանդարտ դետալների ներմուծում (Toolbox):

1,5

1

 

3.Հավաքական միավոր մոդելների նախագծման ներածություն:
Հավաքական միավոր մոդելների նախագծման  "ներքևից վերև" ներածություն: Հավաքական միավոր մոդելների նախագծման  "վերևից ներքև" ներածություն:

1,5

1

 

4.Հավաքական միավոր մոդելների  "ներքևից վերև" նախագծում:

3

2

 

5.Հավաքական միավոր մոդելների  "վերևից ներքև" նախագծում :

3

2

 

6.Հավաքական միավոր մոդելների նախագծում , գործնական աշխատանք:

1,5

1

 

7.Խողովակների, անկյունակների,  երկտավրների …    նախագծում և մոդելավորում:

1,5

1

 

8.Առանձին դետալների և հավաքական մոդելների կազմաձևում (configuration) և նրանց օգտագործումը:

3

2

 

9.Ընդհանուր նյութի ամփոփում, գործնական աշխատանք:

1,5

1

12օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը(օր,ժամ)

1. Գծագրի ներածություն,  գծագրի ֆայլի ստեղծում, գծագրի ֆայլի կարգավորում և գծագրական ստանդարտներ:

1,5

1

 

2.Գծագրական տեսքերի ներմուծում և տեսքերի ստեղծման և կարգավորման գործիքներ:

1,5

1

 

3. Գծագիր չափեր, նշաններ, աղյուսակներ (սկզբ):

1,5

1

 

4. Գծագիր չափեր, նշաններ, աղյուսակներ (վերջ): Ֆայլերի հատկությունների որոշում և լրացում:

1,5

1

 

5.  3Դ նախագծված իր-արտադրանքի իրական մատուցման գործիքները (PhotoView 360 real time rendering) (սկիզբ):

1,5

1

 

6.  3Դ նախագծված իր-արտադրանք իրական մատուցման գործիքները  (PhotoView 360 real time rendering) (վերջ):

1,5

1

 

7. Ինքնուրույն գործնական պարապունքներ (3Դ դետալների նախագծում):

4,5

3

 

8. Ինքնուրույն գործնական պարապունքներ (3Դ հավաքական մոդելի նախագծում):

1,5

1

 

9.Ինքնուրույն գործնական պարապունքներ (գծագրերի պատրաստում):

3

2

12 օր, 18 ժամ