ArchiCAD

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Բազային գիտելիքներ ArchiCAD-ի մասին, ինտերֆեյսի հետ ծանոթացում, նախագծերի պահպանում տարբեր ֆորմատներով: 1.5  1  
2. Կոորդինատային համակարգ, պարզ գծեր, շրջանագիծ, ուղղանկյուն, բազմանկյուն օբյեկտներ, նրանցով 2D գծագրեր:
Ծանոթացում Toolbox-ի հետ:
1.5  1  
3. Պարզագույն գծագրերի ստեղծում, աղեղներ ,էլիպս, էլիպսի աղեղ, տանգենտային օբյեկտներ: Desing պարուհան՝ wall (պատ), Slab(հատակ),Stair( ) : 1.5  1  
4. Ոչ պարզագույն գործիքներ Desing պարուհան՝ Column (սյուն),Beam (բալկա),Door (դուռ),: 1.5  1  
5. Հատակագծի մշակում ոչ պարզագույն գործիքների օգտագործում Desing պարուհան՝ window (պատուհան),mesh ( հող),object (մարմին), 1.5  1  
6. Chamfer, fillet գծերի կտրում,միացում, օբյեկտային պայթեցում, շարային, օղակաձև, գծային բազմացումներ, կլոնավորում, շարժ, պտույտ, մասշտաբային դեֆորմացիաներ: Ամբողջակամա հատակագծի մշակում: 1.5  1  
7. Morph և curtain wall tool գործիքների  հետ ծանոթացում: 1.5  1  
8. Modifey Morph: Ծանոթացում ամբողջ հնարավորությունների հետ Morph-ի : 1.5  1  
9. Չափում (Measure), նրա տեսակները,  տեքստ և աղյուսակ կարգավորումները և առանձնահատկությունները, խումբ (groups): 1.5  1  
10. Օբյեկտի և օբյեկտների հատկությունների կարգավորում (Properties):  1.5  1  
11. Չափադրում,  չափադրման պատուհանի կարգավորում, տպում (Print/Plot), տպման վահանակի կարգավորում: 1.5  1  
12. Ծրագրի վերջնական ամփոփոխում, քննական, ավարտական նախագծեր: 1.5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Բարդ մարմինների կառուցում: Edit Targets and operators հետ ծանոթացում, կիրառում: Connect հետ ծանոթացում կիրառում: warning: Orbit: 1.5  1  
2. 3D ռելեֆ: Ռելեֆի կառուցում spline գիծ: 1.5  1  
3. Profile Meneger-ային 3D մոդելավորում:  1.5  1  
4. 3D օբյեկտների ամփոփում գործնական մոդելավորում: 1.5  1  
5. (7.) 3D օբյեկտների վերամշակման գործիքներ: 1.5  1  
6. (9.) Աշխատանք նյութերով (Materials) և վիզուալիզացիա (Render): 1.5  1  
7. 2D և 3D գծագրերի տեղափոխություն աշխատանքային գծագիր  (Layout) և նրա պատուհանի կարգավորում: 1.5  1  
8. Ճարտարապետական և դիզայներական նախագծերի մոդելավորում, գործնական աշխատանք: 1.5  1  
9. Մեխանիկական և մեքենաշինական նախագծերի մոդելավորում, գործնական աշխատանք: 1.5  1  
10. Ընդհանուր նյութի ամփոփում, ավարտական աշխատանք: 1.5  1   12 օր, 18 ժամ