AutoCAD

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Բազային գիտելիքներ AutoCAD-ի մասին, ինտերֆեյսի հետ ծանոթացում, նախագծերի պահպանում տարբեր ֆորմատներով: 1,5  1  
2. Կոորդինատային համակարգ, պարզ գծեր, շրջանագիծ, ուղղանկյուն, բազմանկյուն օբյեկտներ, նրանցով 2D գծագրեր: 1,5  1  
3. Պարզագույն գծագրերի ստեղծում, աղեղներ ,էլիպս, էլիպսի աղեղ, տանգենտային օբյեկտներ, նրանցով 2D գծագրեր: 1,5  1  
4. Ոչ պարզագույն գործիքների օգտագործում 2D գծագրերում, կլոնավորում, շարժ, պտույտ, մասշտաբային դեֆորմացիաներ: 1,5  1  
5. Chamfer, fillet գծերի կտրում,միացում, օբյեկտային պայթեցում, շարային, օղակաձև, գծային բազմացումներ: 1,5  1  
6. 2D օբյեկտների կարգավորումների բնութագիրը և առանձնահատկությունները, օբյեկտի գույն, չափ, գծի տեսակ …ծանոթացում և սկզբունքային կիրառություն թերթերի (Layers), նրանց ստեղծումը և աշխատանքը:  1,5  1  
7. Block, նրա առանձնահատկությունները, ստեղծումը, կարգավորումները և արտածումը,  ֆայլ նմուշի կառուցում: 1,5  1  
8. Չափում (Measure), նրա տեսակները,  տեքստ և աղյուսակ կարգավորումները և առանձնահատկությունները, խումբ (groups):  1,5  1  
9. AutoCAD-ի ընդհանուր ինդիվիդուալ կարգավորումները (customization): 1,5  1  
10. Օբյեկտի և օբյեկտների հատկությունների կարգավորում (Properties):  1,5  1  
11. Չափադրում,  չափադրման պատուհանի կարգավորում, տպում (Print/Plot), տպման վահանակի կարգավորում: 1,5  1  
12. Ծրագրի վերջնական ամփոփոխում, քննական, ավարտական նախագծեր: 1,5  1 12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Ֆունկցիաներ: 3 2  
2. Ֆունկցիաների գերբեռնում (overloading): 1,5  1  
3. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: 1,5  1  
4.  Բացառությունների մշակում (Exceptions handling): 3 2  
5. Թվարկումններ enums: 1,5  1  
6. Կլասներ: 1,5  1  
7. Public, private և protected հասանելիության մոդիֆիկատորներ: 1,5  1  
8. This օպերատոր: 1,5  1  
9. Կոնստրուկտորներ, կոնստրուկտորների գերբեռնում, լռելայնությամբ կոնստրուկտոր: 1,5  1  
10. Դեստրուկտորներ: 1,5  1  12 օր, 18 ժամ