Rhinoceros

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակը

Ընդհանուր
քանակը(օր,ժամ)

1.Դասընթացի նպատակը: Ծանոթացում Rhinoceros ծրագրին և ծրագրի առանձնահատկություններին:

1.5

1

 

2 Rhino – ի աշխատանքային տարածք, ընտրացանկեր, աշխատանքային գործիքների շարք, գրաֆիկական տարածք, հրամանների տարածք և մուտքագրվող տվյալներ: Ընդհանուր տեղեկություններ պրոյեկցիաների և տարածական մարմինների մասին:

1.5

1

 

3.Երկչափ օբյեկտների ստեղծում. կետերի տեղադրում, գծերի նկարում, կամայական ձևի կորերի ստեղծում: Մոդելավորման օգնականներ: Աշխատանքային ֆայլերի ստեղծումը և պահպանումը:

3

2

 

4.Շերտեր, օբյեկտների ընտրում, օբյեկտների տեսանելիություն, օբյեկտների մեկուսացում, օբյեկտների ջնջում:

1.5

1

 

5.Ճշգրիտ մոդելավորում. բացարձակ կոորդինատներ, հարաբերական կոորդինատներ, բևեռային կոորդինատներ: Անկյան և հեռավորության սահմանափակումը: Գործնական դաս: Տեսադաշտերի պատուհանները և նախագծային հարթություններ: Գործնական վարժություններ:

3

2

 

6.Շրջանագծերի գծագրում, գործնական վարժություններ: Աղեղների գծագրում, գործնական վարժություններ: Էլիպսների գծագրում, գործնական վարժություններ: Ուղղանկյունների և բազմանկյունների գծագրում, գործնական վարժություններ: Բարդ կորերի գծագրում, գործնական վարժություններ:

3

2

 

7.Օբյեկտների կառչում: Գործնական վարժություններ: Վերլուծման հրամաններ:

1.5

1

 

8.Անկյունների լծորդում, Օբյեկտների տեղաշարժում և պատճենում, Օբյեկտների խմբավորում, Մասշտաբավորում, Օբյեկտների զանգվածով բազմացում, Կտրում, ճեղքում, ձգում: Կորերի գործիքներ: Գործնական վարժություններ:

 1 – ին փուլի ամփոփում:

3

2

12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակը

Ընդհանուր
քանակը(օր,ժամ)

1.Ստանդարտ երկրաչափական պինդ մարմինների մոդելավորում: Գործնական վարժություններ:

1.5

1

 

2.Ոչ ստանդարտ երկրաչափական պինդ մարմինների մոդելավորում: Գործնական վարժություններ:

1.5

1

 

3.Պինդ մարմինների գործիքներ: Գործնական վարժություններ:

1.5

1

 

4.Գործնական դաս:

1.5

1

 

5.Պարզ մակերևույթների ստեղծում: Գործնական վարժություններ: Բարդ մակերևույթների ստեղծում: Գործնական վարժություններ:

3

2

 

6.Մակերևույթների գործիքներ: Գործնական վարժություններ:

3

2

 

7.Ոսկերչական զարդերին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և պատրաստման առանձնահատկություն-ները: Գործնական դաս. Կենտրոնական մեծ քարով մատանու նախագծումը:

1.5

1

 

8.Օբյեկտների ձևափոխում, վերլուծում, չափադրում

1.5

1

 

9.Գործնական դաս. Երեք կենտրոնական քարերով մատանու նախագծումը: Եզրագծերի շտկում:

1.5

1

 

10.Rhinoceros համակարգչային ծրագրի հետ աշխատող որոշ ծրագրային հավելվածների (plagin) աշխատանքի առանձնահատկությունները. RhinoGold, Matrix.

2 –րդ փուլի ամփոփում:

1.5

1

12 օր, 18 ժամ