Վեբ ծրագրավորում և դիզայն

Թեմայի անվանումը

(HTML 5, CSS 3, Bootstrap 4)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ներածություն, HTML փաստաթղթի կառուցվածքը, վերնագրի և պարբերության թեգերը, ֆորմատավորման թեգեր, թեգերի ատրիբուտներ:

1,5

1

 

2.Հղումներ, աղյուսակներ, նկարների տեղադրում վեբ էջում:

1,5

1

 

3. Ֆորմաներ,  աղյուսակներ:

1,5

1

 

 4.YouTube-ից վիդեո ֆայլի տեղադրում էջում, վիդեո և աուդիո ֆայլերի տեղադրում էջում:

1,5

1

 

 5.CSS-ոճային աղյուսակներ, սելեկտորներ, խմբային սելեկտորներ, ժառանգ սելեկտորներ:

1,5

1

 

 6. Բլոկային մոդել, padding, margin, բլոկի լայնություն և բարձրություն, բլոկի հավասարեցում, բլոկային և inline էլեմենտներ:

1,5

1

 

 7.  Հղման պսեվդոսելեկտորներ, տառատեսակի փոփոխումը CSS-ում, տառաչափ, տառերի հաստությունն ու թեքությունը, տեքստի դեկորացիա, միջտողային տարածություն, տեքստի հավասարեցում, text-indent հատկությունը, կրճատ գրառումներ:

1,5

1

 

 8. Float հատկությունը, վեբ էջի պարզագույն կմախքի ստեղծում float հատկության հիմքի վրա, հպման մաքրում, դիրքորոշումը CSS-ում, բացարձակ դիրքորոշում, հարաբերական դիրքորոշում, ֆիքսված դիրքորոշում:

1,5

1

 

 9. Z-ինդեքսներ, էլեմենտների տեսանելիությունը, վեբ էջի առավելագույն և նվազագույն չափերը:

1,5

1

 

10. Flexbox-ոճային կառուցվածքը:

1,5

1

 

11.  Ֆրեյմվորկ Bootstrap:

1,5

1

 

12. PSD փաստաթղթից կոդի վերաժում (վյորստկա):
 Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:          

1,5

1

12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

(Javascript)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ներածություն, document օբյեկտի write () մեթոդը, մեկնաբանություններ, փոփոխականների ստեղծում, փոփոխականների կիրառումը, փոփոխականների թույլատրելի անվանումները, գործողություններ փոփոխականների հետ, փոփոխականների արժեքների փոփոխում:

1,5

1

 

2. Զանգվածներ, length հատկությունը և զանգվածում էլեմենտների ավելացումն ու հեռացումը, splice () մեթոդը, զանգվածի հետ աշխատելու այլ մեթոդներ՝ զանգվածների միացում, զանգվածի էլեմենտների որոշ մասի վերցնելը, բազմաչափ զանգվածներ:

1,5

1

 

3. If-else պայմանական օպերատոր, բազմակի պայմաններ, while ցիկլի օպերատոր, for ցիկլի օպերատոր:

1,5

1

 

4. Alert(), prompt() և confirm() մեթոդները, ֆունկցիաներ, փոփոխականների տեսանելիության տիրույթ, ֆունկցիայի արդյունքի վերադարձ (return)

1,5

1

 

 5. Տողային օբյեկտների հատկություններն ու մեթոդները, length հատկությունը, toLowerCase() և toUpperCase() մեթոդները,  indexOf() և lastIndexOf() մեթոդները, slice() մեթոդը, charAt() և charCodeAt() մեթոդները:

1,5

1

 

 6. Ռեգուլյար արտահայտություններ, search() մեթոդը, match() մեթոդը, replace() մեթոդը, isNaN() ֆունկցիան, parseInt(), parseFloat() և Number() ֆունկցիաները, toFixed() մեթոդը:

1,5

1

 

7. Math օբյեկտը և նրա round(), ceil(), floor() մեթոդները (տասնորդական թվերի կլորացում), Mathօբյեկտի random() մեթոդը (պատահական թվերի գեներացում), Dateօբյեկտը, setTimeout(), setInterval(), clearInterval()  ֆունկցիաները:

1,5

1

 

 8.Type of() ֆունկցիան, switch-case պայմանական օպերատոր, if պայմանական օպերատորի այլ գրելաձև (տերնար օպերատոր), սեփական օբյեկտի ստեղծում, սեփական օբյեկտի մեթոդների ստեղծում:

1,5

1

 

 9. WEB  էջերի ձևափոխություններ, DOM–փաստաթղթի օբյեկտային մոդել, էլեմենտների ընտրություն getElementsByTagName() մեթոդով, էլեմենտների ընտրություն get Element ById() մեթոդով, բարեկամ էլեմենտների ընտրություն, inner Text  և inner HTML հատկությունները:

1,5

1

 

10. Ռեկուրսիա, դեստռուկտուրիզացիա:

 1,5

1

 

11. Օբյեկտներ զանգվածի մեջ եւ զանգված օբյեկտի մեջ:

1,5

1

 

12. Իրադարձություն ՝ event:.addEventListener(),.removeEventListener():
Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:           

1,5

1

12 օր, 18 ժամ

 

Թեմայի անվանումը

(OOP JS, Ajax)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1. Constructor ֆունկցիաներ:

1,5

1

 

2. JS-ում Class հասկացութուն:

1,5

1

 

3. Prototype եւ __proto__:

1,5

1

 

4. Դեբագեր JS:

1,5

1

 

5. Պոլիմորֆիզմ, ինկապսուլացիա, ժառանգականություն:

1,5

1

 

6. this հիմնաբառը:

1,5

1

 

7. XMLHttpRequest օբյեկտ`open(),.send():

1,5

1

 

8. GET հարցում:

1,5

1

 

9. POST հարցում:

1,5

1

 

10. status-պարունակում է HTTP պատասխանի կարգավիճակի կոդը,statusText-վերադարձնում է պատասխանի կարգավիճակի տեքստը, օրինակ `« 200 ok»:

1,5

1

 

11. break ևcontinue օպերատորներ, switch-case օպերատորը:

1,5

1

 

12. Ձևաթղթերի ներկայացում FormData: Promise Ajax-ի հարցումներում եւ fetchapi:

Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:      

1,5

1

12օր, 18ժամ

 Թեմայի անվանումը

(React, JavaScript)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.React- ի ավելացում կայքում,նոր React հավելված(create-react-app), CDN հղումներ:

1,5

1

 

 2. JSX-ի պատկերացում եւ աշխատանք:

1,5

1

 

 3. Components:

1,5

1

 

 4. Props:

1,5

1

 

 5. State և կյանքի ցիկլ`Lifecycle:

1,5

1

 

 6. Lists և Keys:

1,5

1

 

 7. Ֆայլերի փաթեթավորում և Webpack:

1,5

1

 

 8. form-ի հետ աշխատելը, form-ի վավերացում Հղումներ՝ Refs:

1,5

1

 

 9. Քայլ առ քայլ form-ի ստեղծում:

1,5

1

 

10. Բաղադրյալ Components: Որոնում ցուցակում:

1,5

1

 

 11. Մարշռուտիզացիա:

1,5

1

 

 12. Ինչ է Hooks,useState,useEffect,useRef:

Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:

1,5

1

12օր, 18ժամ

 Թեմայի անվանումը

(Flux и Redux)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ներածություն Flux:Action(Գործողություն)->Dispatcher(Դիսպետչեր)->Store(Պահեստ)->View(Դիտում):
12.Ամփոփիչ դաս ՝գիտելիքների ստուգում:

1,5

1

 

 2. fluxapp-ի ստեղծում:

1,5

1

 

 3. Ներածություն Redux:Action(Գործողություն)->Reducer(Կրճատում)->Store(Պահեստ)->View(Դիտում):

1,5

1

 

 4. reduxapp-ի ստեղծում:

1,5

1

 

 5. Կայքի ստեղծում Ռեակտի միջոցով, react-bootstrap components օգտագործելով:

1,5

1

 

 6. React Router, Switch,Route:

1,5

1

 

 7. ToDo-app-ի ստեղծում:

1,5

1

 

 8. Պլագիններ:

1,5

1

 

 9. Պրոյեկտի կառուցվածք:

1,5

1

 

10. Fetch API:

1,5

1

 

 11. Գրադարանների ավելացում:

1,5

1

 

 12. Ամփոփում,ավարտական դաս:

1,5

1

12օր, 18ժամ