1C առևտուր

Թեմայի անվանումը

 

Ժամ

Օրերի քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.1C ծրագրի կառուցվածքը,  հիմնական բաղադրամասերը, ծանոթացում ծրագրի աշխատանքային գործիքների հետ:

1,5

1

 

2. Տեղեկատուներ, աշխատանք տեղեկատուների   հետ,  բազայի արխիվացում:

1,5

1

 

3. Փաստաթղթեր, աշխատանք փաստաթղթերի հետ:

 1,5

1

 

4. Հաշվետվությունների կառուցվածքը, դերը, նշանակությունն և աշխատանքը հաշվետվությունների հետ:

1,5

1

 

5. Խնդիրների վերլուծություն և հարցերի քննարկումներ

1,5

1

 

6. Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:

1,5

1

6 օր, 9 ժամ