1C Հաշվապահություն

Թեմայի անվանումը

 

Ժամ

Օրերի քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.1C ծրագրի կառուցվածքը, հիմնական կոմպոնենտները և կապակցվածությունը կոմպոնենտների միջև:

3

2

 

2. 1C ծրագրի ցանցային միացումները, տեղեկատվական բազայի կառավարման տարբերակները:

1,5

1

 

3. Տեղեկատուների կառուցվածքը, դերը, նշանակությունն և աշխատանքը տեղեկատուների հետ:

3

2

 

4. Փաստաթղթերի կառուցվածքը, դերը, նշանակությունն և աշխատանքը փաստաթղթերի հետ:

4,5

3

 

5. Հաշվետվությունների կառուցվածքը, դերը, նշանակությունն և աշխատանքը հաշվետվությունների հետ:

1,5

1

 

6. Ադմինիստրատիվ գործողություններ:

1,5

1

 

7. Դասընթացի ամփոփում, խնդիրների վերլուծություններ և հարցերի քննարկումներ:

1,5

1

 

8. Թեստային աշխատանք:

1,5

1

12 օր, 18 ժամ